Download icon LibreOffice sćahnyć
Wubjerće swój dźěłowy system: SĆAHNYĆ Torrent, Info
LibreOffice logo24.2.2
Jeli sće entuziast techniki, zažny wužiwar abo nazhonjeny wužiwar, je tuta wersija něšto za was! LibreOffice 24.2.2 wersijowe informacije

Přidatne sćehnjenja:

trjebaće druhu rěč?

Wubjerće swój dźěłowy system: SĆAHNYĆ Torrent, Info
LibreOffice logo7.6.6
Tuta wersija je trochu starša a nima najnowše funkcije, ale je so hižo dlěje testowała. Za wobchodniske zaměry doporučujemy wuraznje podpěru wot certifikowanych partnerow, kotřiž tež wersije z dołhodobnej podpěru LibreOffice poskićeja. LibreOffice 7.6.6 wersijowe informacije

Přidatne sćehnjenja:

trjebaće druhu rěč?

SDK a žórłowy kod

SDK sćahnyć

LibreOffice_24.2.2_Win_x86_sdk.msi
20 MB (Torrent, Info)

Dźěłowe systemy

LibreOffice 24.2.2 je za slědowace dźěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stejace wersije

LibreOffice je w slědowacych wozjewjenych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice je w slědowacych předwersijach k dispoziciji:

    Starše wersije LibreOffice (snano so njepodpěruja) su w archiwje k dispoziciji