Wersijowe informacije

LibreOffice 6.3.1 (2019-09-05) - Hałza Fresh

Najnowša wersija LibreOffice "Fresh" hodźi so za nazhonjenych wužiwarjow a wobsahuje porjedźenja programowych zmylkow a polěpšenja lokalizacije (přełožkow). Tuta wersija móže hišće mało mjerzacych zmylkow wobsahować, kotrež budu porjedźene w přichodnych wersijach z porjedźenjemi zmylkow. Přez wotkaz deleka dóstanjeće nadrobne wersijowe informacije.

W hornjoserbskej wersiji stej so dwě programowej zmylkaj porjedźiłoj: Hornjoserbske datumowe formaty su nětko korektne a njetrěbny prózdny rum w nastajenjach LibreOffice pola nastajenja za pokiwy dnja je so wotstronił.

LibreOffice 6.3.1 je druha wersija z wuwićoweje hałzy 6.3.

Jeli maće na Windows problemy z rysowanjom OpenGL, wužiwajće nastajenje z Windows Registry (jenož trěbne, jeli LibreOffice při startowanju spaduje, hewak móžeće jo w Nastroje|Nastajenja → LibreOffice → Napohlad → Wudaće grafiki znjemóžnić. Wotstrońće tam hóčku pola nastajenja 'OpenGL za rysowanje wužiwać'). Móžeće trěbny fragment w Bugzilla namakać (składujće jón z datajowej kóncowku .reg, potom móžeće dwójce na dataju kliknyć, zo byšće změnu nałožił).

Klikńće tu, zo byšće wjace wo nowych funkcijach w LibreOffice 6.3 zhonił (němsce)


LibreOffice 6.2.7 (2019-09-05) - Hałza Still

Wersija „Still“ poruča so za konserwatiwnych wužiwarjow, je stabilna a hodźi so za wšěch wužiwarjow.

LibreOffice 6.2.7 je wosma wersija z wuwićoweje hałzy 6.2. Za lisćinu porjedźenych programowych zmylkow porno předchadnej wersiji, hlejće lisćinu zmylkow porjedźenych we wersijomaj RC1 a RC2.

Jeli maće na Windows problemy z rysowanjom OpenGL, wužiwajće nastajenje z Windows Registry (jenož trěbne, jeli LibreOffice při startowanju spaduje, hewak móžeće jo w Nastroje|Nastajenja → LibreOffice → Napohlad → Wudaće grafiki znjemóžnić. Wotstrońće tam hóčku pola nastajenja 'OpenGL za rysowanje wužiwać'). Móžeće trěbny fragment w Bugzilla namakać (składujće jón z datajowej kóncowku .reg, potom móžeće dwójce na dataju kliknyć, zo byšće změnu nałožił).

Klikńće tu, zo byšće wjace wo nowych funkcijach w LibreOffice 6.2 zhonił (němsce)


Zestarjene wersije

Zestarjene a hižo njepodpěrane wersije LibreOffice su w našim archiwje sćehnjenjow k dispoziciji.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg