Podpěrajće LibreOffice

LibreOffice je swobodna software a staja so zdarma k dispoziciji.
Waš dar, kotryž je dobrowólny, naše swětodaloke zhromadźenstwo podpěruje.
Jeli so wam softwara spodoba, rozwažće dar.

Móžeće direktnje přez kreditnu kartu abo PayPal darić

Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others)

CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed.

Móžeće nam tež přez Flattr darić.

Móžeće dar na naše bankowe konto přepokazać

Mějićel: The Document Foundation
Zaměr: Dar,
Konto: 3497390
Bankowe wodźenske čisło: 66690000, banka: Volksbank Pforzheim
IBAN: DE12666900000003497390, BIC: VBPFDE66
Adresa přijimarja: The Document Foundation, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, Germany
Adresa banki: Volksbank Pforzheim eG, Westliche-Karl-Friedrich-Str. 53, 75172 Pforzheim, Germany

LibreOffice je projekt, kotryž so wot SPI podpěruje.

Móžeće z USA darić, hdyž „LibreOffice“ ze swojim darom naspominaće.

Dary załožby The Document Foundation dadźa so we wjacorych krajach wot dawka wotćahnyć.


Prošu wobroćće so na swój městny financny zarjad za podrobnosće.

W Němskej płaći:"Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) von Wissenschaft und Forschung; der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe; des bürgerschaftlichen Engagements nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamt Berlin StNr 27/641/01975 vom 29.08.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit."

or you may also want to donate your time

Štó smy

Załožba The Document Foundation je powšitkownosći wužitna, prawakmana załožba ciwilneho prawa ze sydłom w Berlinje a je so 17. februara 2012 załožiła. Kaž we wustawkach definowany, je jeje cil spěchowanje a wuwiwanje běroweje softwary za swobodne wužiwanje přez kóždeho. Załožba skutkowne, njewotwisne a meritokratiske zhromadźenstwo za mjezynarodne wuwiwanje swobodneje softwary wotewrjeneho žórła na zakładźe wotewrjeneho standarda spěchuje.

Nas tysacy čestnohamtskich kaž tež zapłaćenych sobuskutkowarjow swětodaloko podpěruja. Hromadźe wudawamy najlěpši swobodny běrowy paket LibreOffice, kotryž je we wjace hač 110 rěčach a za kóždu wažnu platformu k dispoziciji.

Naše hódnoty su wotewrjenośc, transparenca a meritokratija. Přez to wjedźeni, wozjewjamy wote wšeho spočatka naš budget kaž tež naše knihowanje.

Čehodla podpěru trjebamy

Hačrunjež zhromadźenstwo LibreOffice je jara aktiwne, žiwe a wšelakore, trjebamy pjenjezy, zo bychmy cile załožby »The Document Foundation« docpěli. Dyrbimy serwery wobstarać a infrastrukturu wudźeržować, domenowe mjena a markowe prawa registrować a rjadować a potrjeba za pućowanskimi kóštami za wobdźělenje na zarjadowanjach stajnje rosće.

Wjeselimy so nad wašim financielnym přinoškom k LibreOffice.

Waš dar, wšojedne kajki wysoki, našemu projektej pomha a nam zmóžnja, lěpši produkt wutworić. Wulki dźak za wašu podpěru!