Wuwiwarjo

Započńće dźensa LibreOffice programować!

Witajće k stronje wuwiwarjow projekta LibreOffice. Deleka namakaće wšě pokiwy, kotrež trjebaće, zo byšće z programowanjom LibreOffice započał. Móžeće sej žórłowy kod wobstarać, so z wuwiwarjemi do zwiska stajić, žórłowy kod studować, naše wuwiwarske aktiwity přehladować, zmylkowu rozprawu pisać a wšelake snadne zmylki porjedźić.

Wobstarajće sej žórłowy kod

… a wuwiwajće jón dale (jendźelsce).

Zhońće wjace

… wo žórłowym kodźe a wuwiću (jendźelsce).

Rěčće z wuwiwarjemi

… w IRC a přez rozpósłansku lisćinu (wobaj jendźelsce).

Přepytujće žórłowy kod

… z Gerrit, našej kodowej pytawu

Easy Hacks!

Pytajće sej jednory zastup (jendźelsce).

Pisajće zmylkowu rozprawu

na Bugzilla – našej słužbje zmylkowych rozprawow (jendźelsce).
Nawod (němsce).

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg