Što je LibreOffice

LibreOffice je mócny běrowy paket; jeho přehladny wužiwarski powjerch a jeho wukonliwe nastroje wašu kreatiwnosć rozputaja a wašu produktiwnosć powyšeja.
LibreOffice wjacore nałoženja wopřijima, kotrež jón k najwukonliwišemu darmotnemu běrowemu paketej wotewrjeneho žórła na wikach činja
: Writer, tekstowe předźěłanje, Calc, tabelowa kalkulacija, Impress, program za wutworjenje prezentacijow, Draw, naš program za wutworjenje rysowankow a diagramow, Base, naš program za datowe banki a Math naš editor za matematiske formle.

Waše dokumenty budu profesionelnje a čisće wupadać, njedźiwajo na jich zaměr: list, masterske dźěło, brošura, financne rozprawy, marketingowe prezentacije, techniske rysowanki a diagramy.

LibreOffice je kompatibelny z wjele dokumentowymi formatami kaž Microsoft® Word, Excel, PowerPoint a Publisher. Ale LibreOffice hišće wjace skići: Zmóžnja wam, moderny wotewrjeny standard wužiwać, OpenDocument Format (ODF).

Nimo wjele funkcijow, kotrež tak a tak sobu přinjese, je LibreOffice přez wukonliwe funkcije rozšěrjomny. Wobstarajće sej funkcije a dokumentowe předłohi na našich přisłušnych platformach.

LibreOffice je swobodna softwara wotewrjeneho žórła. Jeho wuwiće je wotewrjene za nowych sobuskutkowarjow a nowe ideje a naša softwara so kóždy dźeń wot wulkeho a horliweho zhromadźenstwa wužiwarjow testuje a wužiwa; tež wy móžeće sobu činić a jeho přichodne wuwiće wobwliwować.

LibreOffice je naslědnik paketa OpenOffice.org (powšitkownje znaty jako OpenOffice), kotryž ze swojeje strony na StarOffice bazuje. Wjele lět wuwića je do softwary zašło a je so hižo w swojich rozdźělnych wariantach wot milionow ludźi wužiwał. Dźensa je LibreOffice zdaloka najaktiwniše pokročowanje kodoweje bazy OpenOffice.org, z wozjewjenjemi kóžde šěsć měsacow a ze stami sobuskutkowarjow. Tež LibreOffice wužiwa biblioteki z projekta Document Liberation, kotryž kontrolu wróćo do rukow wobsahowych awtorow kładźe.

 

· Sćehńće LibreOffice w swojej rěči a wuslědźće, kak LibreOffice móže wašu kreatiwnosć kóždy dźeń znowa pozbudźić!
· Zhońće, kak LibreOffice porno Microsoft® Office 2016 wotrěznje
· LibreOffice je w jara wjele rěčach k dispoziciji. Wuslědźće, hač waša k nim słuša!
· Čitajće naše wersijowe informacije

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg