Infrastruktura

Infrastrukturowy team je zamołwity za wudźeržowanje, wothladowanje, testowanje a druhdy tež za wuwiwanje nastrojow a słužbow, kotrež su trěbne za projekt LibreOffice a zhromadźenstwo. Projekt LibreOffice a załožba »The Document Foundation« stej jara hordej na spušćomnosć swojeje infrastruktury, město zo byštej so dyrbjałoj na resursy druhich organizacijow abo předewzaćow spušćić. Tohodla je infrastrukturowy team rozsudny za projekt.

Jeho nadawki su wudźeržowanje:

  • websydła projekta LibreOffice a jeho zhromadźenstwa (websydła, kotrež runje wopytujeće);
  • websydła załožby »The Document Foundation« (www.documentfoundation.org);
  • wikiresursow LibreOffice a załožby »The Document Foundation« (wiki.documentfoundation.org);
  • nastrojow za la lokalizaciju a dokumentaciju projekta LibreOffice (naše websydło Pootle: translations.documentfoundation.org, websydło MozTrap QA: manual-test.librefffice.org, aww.);
  • webserwera njewotwisneho projekta ODFAuthors (www.odfauthors.org), z kotrymž zhromadny cil doprědkaćěrjenja mjezynarodnje standardizowaneho formata ODF (Open Document Format) dźělimy, hłowneho datajoweho formata paketa produktiwity;
  • infrastruktury e-mejloweje słužby załožby »The Document Foundation« (widźomna jako naše rozpósłanske lisćiny, na př. přez naše forumy Nabble);
  • słužby za wuwiwanje projekta LibreOffice a kooperaciskich systemow (Git, Gerrit atd.).

Dźěl našeje róle je, za móžnosćemi pytać, naše webnastroje a infrastrukturu polěpšować a powjetšić, zo bychmy efektiwnu a eksternu komunikaciju załožby »The Document Foundation« a zhromadźenstwa LibreOffice polěpšowali.

Jeli chceće so na tym wobdźělić, abonujće prošu rozpósłansku lisćinu website (jendźelsce) a předstajće so tam abo wopytajće wiki websydłoweho teama (jendźelsce).

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg