Math

Math je formlowy editor paketa LibreOffice, kotryž da so we wašich tekstowych dokumentach, tabelach, prezentacijach a rysowankach wuwołać, zo by wam zmóžnił, perfektnje formatowane matematiske a wědomostne formle zasadźić. Waše formle móža wulku wšelakorosć elementow wobsahować, wot łamkow, termow z eksponentami a indeksami, integralow a matematiskich funkcijow do njerunicow, runicowych systemow a matriksow.

Móžeće Math pak jako samostatne nałoženje direktnje ze startneho centruma LibreOffice pak direktnje z druhich nałoženjow Writer, Calc, Impress a Draw startować.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg