Dokumentaciski team

Pytamy přeco dobrowólnikow, kotřiž su na tym zajimowani, so na projekće dokumentacije wobdźělić. Dokumentaciski team dokumentaciju paketa LibreOffice wudźěłuje. Kóždy nawod my sami wuwiwamy.

Najwjace aktiwitow so na našej rozpósłanskej lisćinje (němsce), němskorěčnej rozpósłanskej lisćinje de-discuss a we wikiju (němsce) wotměwa.
Wulki dźěl dokumentaciskeho dźěła so na sydle ODFAuthors (němsce) wotměwa.

Na kotrych nadawkach dźěłamy?

  • Pisanje dokumentacijow
  • Přełožowanje dokumentacijow
  • Indeksowanje klučowych słowow
  • Wutworjenje fotow wobrazowki
  • Korigowanje
  • Rešerša
  • a wjele wjace

Zajimujeće so snano za přełožowanje hižo eksistowaceje dokumentacije.
Stajće so z dokumentaciskim teamom do zwiska, zo byšće dokumentaciju do hornjoserbšćiny přełožował. 

 

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg