Licency

LibreOffice je swobodna softwara (hlejće tež: webstronu załožby »Free Software Foundation« (jendźelsce)) a wudawa so pod licencu Mozilla Public License v2.0 (jendźelsce). LibreOffice na softwarje bazuje, kotraž je so w běhu časa pod rozdźělnymi licencami wotewrjeneho žórła wutworiła, mjez nimi tež pod licencu »Apache License 2.0« (jendźelsce). Oficielne teksty rozdźělnych licencow namakaće, hdyž LibreOffice startujeće a w meniju Pomoc → Licencne informacije… wuběraće.

Tež wy móžeće so na wuwiću LibreOffice wobdźělić a swój žórłowy kod do LibreOffice zapřijeć; kóždy přinošk je witany. Za to njeje trjeba někomu waše awtorstwo zdźělić. Prosymy was jenož, licencnu deklaraciju po licency »MPLv2« (jendźelsce) a »LesserGPLv3+« (jendźelsce) předpołožić. Dźiwajće prošu na postupowanje po našich licencowych prawidłach (jendźelsce: License policy). Licencne deklaracije wšěch dźensnišich a prjedawšich wuwiwarjow su w lisćinje (jendźelsce) podate, kotraž so stejnje aktualizuje. Dale su hišće informacije (jendźelsce) wo wužiwanje licency »Apache License 2.0« (jendźelsce) za LibreOffice.

Oficielny jendźelski tekst licency »Mozilla Public License v2.0« namakaće tež na stronje Licenses (jendźelsce) LibreOffice.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg