Draw

Z Draw móžeće wšitko wutworić, wot jednoreje skicy do kompleksneho plana a skići wam samo móžnosć z wobrazami a diagramami komunikować. Z maksimalnej wulkosću strony 300 cm króć 300 cm je Draw ekscelentny paket za wutworjenje techniskich rysowankow, posterow atd. Z Draw móžeće grafiske objekty manipulować, je zeskupić, je wutřihać, objekt w 3D wužiwać a wjele wjace.

Naćisńće mócne a intuitiwne wuwićowe diagramy z Draw. Inteligentne zwjazowaki wam wosnadnjeja, wuwiwćowe diagramy, organizaciske diagramy, syćowe diagramy a wjele wjace wutworić, samo hdyž njejsće wobdarjeny wuměłc. Móžeće swójske „lěpjace dypki“ za zwjazowaki definować, zo byšće precizne a lochko wospjetujomne pozicioněrowanje přewjedł. Měrjenske linije awtomatisce linearne wotměry wobličeja a zwobraznjeja, hdyž rysujeće.

Draw wam zmóžnja, wobrazy na wjele wašnjach manipulować; móžeće samo cyły fotoalbum z nim wutworić. Nimo toho móžeće wobrazy do a z přemóžaceje ličby wobrazowych a dokumentowych formatow konwertować.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg