Diagramy

LibreOffice zmóžnja diagramy wutworić a zasadźić. Diagramy njehodźa so jenož z datow wutworić, ale hodźa so tež jich stil, barba a wulkosć na wjele wašnja přiměrić: tortowe diagramy, hrjadowe a stołpowe diagramy, trendowe diagramy, dypkowe diagramy, 2D- a 3D-diagramy...

Diagramy hodźa so do wšelakich dokumentow zasadźić: tabele, prezentacije, rysowanki abo tekstowe dokumenty. Tohodla hodźi so diagromowy modul z kóždeho nałoženja LibreOffice wuwołać a daty hodźa so pak z datami znutřka dokumenta zwjazać, abo z njewotwisnym žórłom.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg