Wěstota

Najebać wšěch prócow při wuwiwanju LibreOffice njedadźa so wěstotne problemy dospołnje wobeńć. Tajke wěstotne dźěry so wot wěstotneho teama (nic jenož za LibreOffice) wobdźěłuja a wot Mitre Corporation (jendźelsce) rjaduje. Pospytujemy dźěry w LibreOffice tak spěšnje kaž móžno zatykać.

Namakaće lisćinu rozrisanych wěstotnych problemow na našej jendźelskej stronje Security Advisories. (jendźelsce: wěstotne warnowanja) Wopisanja wěstotnych problemow su zwjetša mjenje zrozumliwe za lajkow. Tohodla zwjetša jako wužiwar kmany njejsće posudźić, hač problem je relewantny za was. Móžemy tohodla jenož powšitkowne poručenje dać, LibreOffice prawidłownje aktualizować.

Jeli podpěru při wužiwanju LibreOffice trjebaće, kotraž so na wěstotny problem njepoćahuje, namakaće wotpowědne poskitki na našej stronje Pomoc zhromadźenstwa.

Jeli waš antivirusowy program při sćehnjenju LibreOffice problem wozjewja, jedna so zwjetša wo wopačnu powěsć. Přepruwujće prošu w tutym padźe sćehnjenje z druhim antiwirusowym programom a/abo pisajće zmylkowu rozprawu (jendźelsce: bug report), prjedy hač wěstotnemu teamej nadawk daće. Přemyslće tež wužiwanje druheho antiwirusoweho programa.

Jeli sće wěstotny problem spóznał, přehladujće prošu lisćinu  Security Advisories (jendźelsce), hač waš problem je hižo znaty. Jeli nic, móžeće so přez officesecurity@lists.freedesktop.org (jendźelsce prošu) na produktowy wěstotny team wobroćić Docpějeće z tym nic jenož wuwiwarjow LibreOffice, ale tež zastupnikow wjele druhich poskićowarjow softwarowych produktow. Wužiwajće tutu e-mejlowu adresu tohodla  woprawdźe jenož, zo byšće softwarowe wěstotne problemy zdźělił.

Zapisajće prošu při wěstotnym problemje slědowace informacije do swojeje rozprawy na wěstotny team:

  1. Dokładnu wersiju LibreOffice, w kotrejž je wěstotny problem nastał.
  2. Dźěłowy system, kotryž wužiwaće.
  3. Jeli móžno, dopokaz (jendźelsce: Proof of Concept), kotryž problem wobkruća.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg