LibreOffice je intuitiwny a lochko wužiwajomny

Za komercielnu podpěru wokoło LibreOffice, hlejće našu lisćinu wobkrućenych partnerow.

 

LibreOffice Stable

Hłowny instalaciski program

Wubrane: LibreOffice 6.4.0 za Linux x64 (rpm) - změnić?

Wersiju 6.4.0 sćahnyć

288 MB (Torrent, Info)

 

Wobstarajće sej přełoženy wužiwarski powjerch w rěči Hornjoserbšćina

trjebaće druhu rěč?

Móžeće LibreOffice direktnje w swojej rěči sćahnyć. Tłóčatko deleka jenož wužiwarski powjerch w swojej rěči sćehnje. Jeli njejsće to hišće činił, dyrbiće hłowny softwarowy paket LibreOffice sćahnyć (horjeka)

Přełoženy wužiwarski powjerch

769 KB (Torrent, Info)

 

Zatwarjena pomoc w jendźelšćinje

trjebaće druhu rěč?

Pomoc za wužiwanje offline

2.1 MB (Torrent, Info)

SDK a žórłowy kod

SDK sćahnyć

LibreOffice_6.4.0_Linux_x86-64_rpm_sdk.tar.gz
36 MB (Torrent, Info)

Žórłowy kod sćahnyć

Dźěłowe systemy

LibreOffice 6.4.0 je za slědowace dźěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stejace wersije

LibreOffice je w slědowacych wozjewjenych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice je w slědowacych předwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snano so njepodpěruja) su w archiwje k dispoziciji

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg