Download icon LibreOffice sćahnyć
Wubjerće swój dźěłowy system: SĆAHNYĆ Torrent, Info
LibreOffice logo7.0.0
Jeli sće entuziast techniki, zažny wužiwar abo nazhonjeny wužiwar, je tuta wersija něšto za was! LibreOffice 7.0.0 wersijowe pokazki

Přidatne sćehnjenja:

trjebaće druhu rěč?

Wubjerće swój dźěłowy system: SĆAHNYĆ Torrent, Info
LibreOffice logo6.4.5
Jeli LibreOffice we wokolinje předewzaća wužiwaće abo sće konserwatiwny wužiwar, wubjerće prošu tutu wersiju.Za wobchodniske wužiwanje wuraznje podpěru wot certifikowanych partnerow doporučemy, kotřiž tež wersije z dołhodobnej podpěru LibreOffice poskićuja. LibreOffice 6.4.5 wersijowe pokazki

Přidatne sćehnjenja:

trjebaće druhu rěč?

SDK a žórłowy kod

SDK sćahnyć

LibreOffice_7.0.0_Win_x86_sdk.msi
23 MB (Torrent, Info)

Žórłowy kod sćahnyć

Dźěłowe systemy

LibreOffice 7.0.0 je za slědowace dźěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stejace wersije

LibreOffice je w slědowacych wozjewjenych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice je w slědowacych předwersijach k dispoziciji:

Starše wersije LibreOffice (snano so njepodpěruja) su w archiwje k dispoziciji

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg